close× Call Us +1 (777) 123 45 67

Centralizēto eksāmenu rezultāti saņemti!

Ar labiem panākumiem Saldus 2.vidusskolas 12.klašu absolventi nokārtojuši centralizētos eksāmenus. Eksāmenu kārtotāju skaits visaugstākais novadā, 42 absolventi un iegūts AUGSTĀKAIS KOPPROCENTS NOVADĀ- 64.8%. Paldies skolēniem un skolotājiem par sasniegto!
Ilze Barisa, 2016-07-01 07:14:50 |

Absolventi 2016

Šogad Saldus 2. vidusskolu absolvēja 3 devītās klases un 2 divpadsmitās klases. Lai Jums veiksme tālākajos izglītības ceļos!
Ilze Barisa, 2016-06-30 10:24:16 | pasakumi

"Konstruē savas brīvdienas"

Saldus 2. vidusskolā no 6. jūnija notiek radošās dienas mazajiem ķipariem "Konstruē savas brīvdienas'. Paldies Saldus novada pašvaldībai par finansiālu atbalstu projektam! Paldies aktīvajiem un ieinteresētajiem skolnieciņiem un superīgajiem skolotājiem!
Ilze Barisa, 2016-06-07 20:02:08 | pasakumi

Mēs būsim kā balta svītra karogā!

Saldus 2.vidusskolas karogs nocelts godam! Patiess gods bija būt skolas prezidentam šajā mācību gadā! Pateicos visiem, kas palīdzēja noturēt Saldus 2.vidusskolas vārdu gan novada, gan valsts mērogā! Lai arī jaunas pārmaiņas ir grūti pieņemt, taču esam gatavi tās pieņemt!
Raitis Didrihsons, 2016-05-31 16:34:37 | pasakumi